Hiển thị tất cả 8 kết quả

-12%

BỒN RỬA CHÉN CÔNG NGHIỆP

Bồn rửa chén 1 hố

2,200,000 
-7%
2,700,000 

BỒN RỬA CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa công nghiệp 1 hố

2,700,000 
-9%

BỒN RỬA CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa công nghiệp 2 hố

5,000,000 
-8%

BỒN RỬA CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa công nghiệp 2 hố

6,000,000 
-16%

BỒN RỬA CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa công nghiệp inox

4,900,000 
-13%
6,500,000 
-23%

BỒN RỬA CÔNG NGHIỆP

Máng rửa tay inox

5,000,000